Kuivausmenetelmät

Rakenteiden kuivaus

Kuivaus sisältyy usein korjaustöiden tilaukseen, mutta niitä tehdään myös erillisistä tilauksista. Rakenteet kuivataan koneellisesti käyttämällä lämpölevyjä, imukuivainta tai ilmankuivaimia. Kuivausmenetelmä ja käytettävät laitteet valitaan kuivattavien rakenteiden ja kastuma-alueen laajuuden mukaan. Ennen kuivauksen asentamista tehdään tarvittavat suojaukset ja purkutyöt. Purkutyöt voidaan tehdä kuivauksen edellyttämässä tai vahinkokorjauksen mukaisessa laajuudessa. Kuivauksen kesto arvioidaan tarkemmin kuivauksen asennuksen yhteydessä.

Kuivaustyönjohtajat käyvät asiakkaan kanssa läpi aikataulun, työn laajuuden sekä tarvittavat suojaukset ja tilojen käyttöön liittyvät rajoitukset. Kuivauksen jälkeen rakenteiden kosteus mitataan. Kuivauksen päättäminen tehdään kolmessa vaiheessa: laitteiden sammutus, mittareikien teko ja mittaus. Tarvittaessa kuivausta jatketaan. Kuivaustyöstä laaditaan loppumittausraportti, jossa ilmenee rakenteiden kosteusolosuhteet kuivauksen päätyttyä ja mahdolliset välimittaustulokset sekä kuivaimien sähkönkulutus.