Purku- ja korjaustyöt

Purku- ja korjaustöiden toimeksianto tulee vakuutusyhtiöltä tai suoraan kiinteistönedustajalta (esim. isännöitsijä). Työnjohtajat tutustuvat kohteeseen ja laativat työkohtaiset suunnitelmat sekä tilaa tarvittavat vesikalusteiden ja sähkölaitteiden irtikytkennät sekä asbestipurkutyöt yhteistyökumppaneilta. Asiakkaan kanssa käydään läpi vahinkoon liittyvät työt ja korvattavuuteen liittyvät rajaukset, käytettävät materiaalit, kustannukset ja aikataulu sekä mahdolliset muutostoiveet. Rivi- ja kerrostaloissa toimitetaan tiedotteet melua aiheuttavista töistä naapureille.

Korjaustyöalue osastoidaan muoviseinin ja alipaineistetaan ympäröiviin tiloihin nähden pölyn leviämisen estämiseksi. Alipaineistuksen poistoilma johdetaan ulos. Vaativissa kohteissa ja tiloissa, joissa poistoilmaa ei voida johtaa suoraan ulkoilmaan, käytetään hepa-suodattimella varustettuja puhaltimia. Alipaineistusta käytetään koko korjaustyön ajan ja siten se poistaa ilmassa leijuvia epäpuhtauksia.

Purku- ja korjaustöistä laaditaan eritelty kustannuslaskelma, joka toimitetaan vakuutusyhtiölle sekä kiinteistönedustajalle. Laskelma laaditaan vahinkokartoitusraportin perusteella ja sitä tarkennetaan purkutöiden jälkeen. Korjaustyöstä laaditaan pienurakkasopimus/tilaus.

Kohteissa toimimme pääurakoitsijana ja työnjohtajamme valvovat työn etenemistä ja työnlaatua sekä hoitavat asiakaskontaktit. Työssä käytetään ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka ymmärtävät vahinkokorjaustyöhön liittyvät erityispiirteet. Työn etenemisestä sekä mahdollisista muutoksista tiedotetaan asiakasta ja vakuutusyhtiötä. Työn edetessä suoritamme oman työn tarkastuksia ja lopussa pidämme vastaanottotarkastuksen. Työstä tallentuvat dokumentit ovat mm:

 • Projektikortti
 • Lisäkartoitusraportit
 • Kuivauksen loppumittausraportti
 • Asbestinäytetulokset / asbestikartoitusraportti
 • Vedeneristystarkastusraportti
 • Valokuvat
 • Kustannuslaskelma
 • Yleisaikataulu
 • Pienurakkasopimus tai tilaus
 • Vastaanottotarkastus
 • Maksupostitaulukko, Laskutus