Kartoitukset ja katselmukset

Vahinkokartoitus

Vahinkokartoituksen toimeksianto tulee joko vakuutusyhtiöltä sähköisen järjestelmän kautta tai suoraan kiinteistön edustajalta. Kartoittaja tutustuu kohteeseen ja sopii asiakkaan kanssa kartoituksen ajankohdan sekä käy läpi kohteen erityispiirteet. Kartoituksesta laaditaan vahinkoraportti, jossa ilmenee vahingon syy sekä sen laajuus ja suositellut toimenpiteet. Raportti toimitetaan tilaajalle sähköisen järjestelmän kautta tai sähköpostilla yhden (1) työpäivän kuluessa kartoituksesta. Kartoituksen sisältö täyttää Finanssialan keskusliiton asettamat vaatimukset.

Huoneisto- ja märkätilakatselmukset

Katselmus suoritetaan korjaustarpeiden määrittämiseksi pintakosteuskartoituksen omaisesti. Katselmuksessa tarkistetaan märkätilat sekä muut vesipisteet ja niiden ympäristön kunto. Katselmuksesta laaditaan raportti, jossa on määritelty rakenteiden kuntoluokka sekä korjauksen kiireellisyysaste.

Kosteusmittaukset

Rakenteiden pinnoitettavuus ja rakentamisen kosteudenhallintamittaukset tehdään porareikä- tai näytepalamenetelmällä. Kuivumisen seurantamittaukset suoritetaan valuun asennetuilla pintaluettavilla mittausmenetelmillä. Mittauksista laaditaan kosteusmittausraportti. Kosteudenmittaajalla on henkilösertifikaatti.

Vesieristyksen tarkastus

Märkätilan vedeneristys tarkistetaan ennen pinnoitusta. Tarkistuksessa käydään läpi vesieristyksen työnlaatu, käytetyt aineet ja mitataan vesieristeen kuivakalvopaksuus. Tarkistuksesta laaditaan pöytäkirja.

Lämpökamerapaikannukset

Lämpökameralla voidaan paikantaa mm. lattialämmityskaapeleiden ja -putkien sijainti saneeraustöiden yhteydessä. Lattialämmityksen sijainti merkitään tarvittavilta kohdilta. Lisäksi lämpökameralla voidaan selvittää ulkovaipan ilmavuotoja ja lämmöneristyksen kuntoa, sekä sitä voidaan käyttää apuna vuotokartoituksissa.